Wczesnośredniowieczne ozdoby brązowe z kolekcji Józefa Choynowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

1996

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wrocław : "Werk"

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Wczesne średniowiecze, Early Middle Ages, Ozdoby z brązu, Bronze jewelry, Choynowski Józef, Muzeum Narodowe w Poznaniu, National Museum in Poznań

Citation

Słowiańszczyzna w Europie, red. Zofia Kurnatowska, Wrocław 1996, vol.2, pp. 245-248

ISBN

8390196476

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego