Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjęty model badania procesów komunikacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo MJ Media

Title alternative

Abstract

Opisując rolę Internetu w rozwoju nauki, pracy badawczej i popularyzacji osiągnięć naukowych, trzeba podkreślić, iż wiąże się to z problematyką przekształceń komunikacji naukowej. Poprzez upowszechnienie Internetu zmieniły się nie tylko środki komunikacji, ale również sposób organizacji pracy społeczeństw i wspólnot badaczy. Oznacza to, że należy podjąć się również przekształcenia sposobów upowszechniania wiedzy oraz udostępniania materiałów naukowych. David Shulenburger pisze, że „współczesny system komunikacji naukowej jest właściwie bardzo stary, niemalże tak wiekowy, jak dwa (…) fakty [wynalazek Gutenberga oraz poglądy Lutra – przyp. E.K.].Większość badaczy upatruje jego źródeł w sieci klubów i towarzystw, które pojawiły się w Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech, a także w innych państwach w XVII wieku”. Obecnie sytuacja diametralnie się zmieniła: nauka nie jest rozpowszechniana w sieci klubów i towarzystw, ale w sieci internetowej oraz portalach społecznościowych. Pod koniec ubiegłego wieku wkroczyliśmy w erę Nauki 2.0: termin ten oznacza „tendencje i zjawiska związane z wykorzystaniem w nauce nowych technologii i środowisk informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza narzędzi, usług i zasobów internetowych”.

Description

Sponsor

Keywords

Nauka, Social media, Internet, Promocja nauki, Facebook, Wortal

Citation

Kulczycki, E. (2012). Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjęty model badania procesów komunikacji. W: M. Goliński & M. Szafrański, Model badania skuteczności promocji nauki. Poznań: Wydawnictwo MJ Media, s. 181-210.

ISBN

978-83-927928-2-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego