Choroby dzieci na podstawie średniowiecznych polskich katalogów cudów świętych

Title alternative

Abstract

Średniowieczne katalogi cudów świętych stanowią bogate źródło materiałów służących do prowadzenia studiów nad kondycją zdrowotną ludzi, w tym dzieci. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie nie tylko o choroby, na które zapadali najmłodsi, ale także o stosunek emocjonalny rodziców do potomstwa, rodzaje ślubów składanych w intencji wyzdrowienia, śmiertelność dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz płeć.

Description

Sponsor

Keywords

dzieci, Polska, średniowiecze, zdrowie, choroby, święci, cuda świętych, mirakula

Citation

Nasza Przeszłość 101 (2004), s. 437-449

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego