Grupa odniesienia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Żak

Title alternative

Abstract

Tekst jest omówieniem pojęcia "grupa odniesienia", stanowiąc podstawowy zasób wiedzy, przygotowany w oparciu o literaturę polską i obcojęzyczną.
reference group - compendium of knowledge

Description

Sponsor

Keywords

grupa odniesienia, reference group, groupe de reference, Bezungsgruppe, Referezgruppe, riefierientnaja gruppa

Citation

(w :) J. Pilch (red. nauk.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom II, Warszawa 2003, s. 122 - 127

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego