Glottodidaktik früher, heute und morgen

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

The global reality, or the constant changes in the joint language policies of European Union countries are only a few of the factors influencing the necessity for foreign language teachers to consistently upgrade their competences. The book “Glottodidaktik früher, heute und morgen” expands on the idea behind the project which in 2012 won the European Language Label award for innovative methodological solutions in teaching foreign languages. The volume contains eleven articles, whose topics revolve around four main themes: multilingualism, learning and teaching strategies/concepts for language lessons, and also conscious learning and student needs. The wealth of themes gathered in the articles indicates the variety of issues faced by modern language teaching and the ideas teachers of foreign languages can draw on in order to make their teaching more effective. The topics covered will form a source of inspiration for further research.

Description

Globalna rzeczywistość czy nieustannie zachodzące zmiany we wspólnej polityce językowej krajów Unii Europejskiej to tylko niektóre czynniki wpływające na konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji przez nauczycieli języków obcych. Książka „Glottodidaktik früher, heute und morgen” jest rozwinięciem idei projektu, który w 2012 roku został uhonorowany nagrodą European Laguage Label przyznawanej za innowacyjne rozwiązania metodyczne i dydaktyczne w nauczaniu języków obcych. Tom obejmuje 11 artykułów, których tematyka oscyluje wokół 4 kręgów tematycznych: wielojęzyczności, strategii uczenia się i nauczania / koncepcji na zajęcia z języka obcego (m.in. praca z tekstami prasowymi, filmem), a także refleksyjnego nauczania (m.in. mowa ciała nauczyciela, nauczanie języka w obcym kraju) oraz potrzeb uczniów dyslektycznych, niewidomych/ słabowidzących oraz seniorów. Bogata tematyka zebranych artykułów wskazuje na wielość problemów, z którymi musi się zmierzyć współczesna glottodydaktyka oraz idei, z których mogą czerpać nauczyciele języków obcych, chcąc efektywnie nauczać. Podejmowane tematy mogą stanowić inspirujące źródło do dalszych badań naukowych.

Sponsor

Keywords

innowacyjność w nauczaniu, język niemiecki jako obcy, nauczanie języków obcych, strategia generatywna, wielojęzyczność, strategie dydaktyczne, trudności w nauce języków obcych, świadomość kulturowa

Citation

ISBN

978-83-232-2771-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego