Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego

Title alternative

Abstract

Description

Publikacja jest pierwszym kompletnym opracowaniem dziennika ekspedycji przeprowadzonej w latach 1889–1890 przez wybitnego eksploratora Azji Centralnej, Bronisława Grąbczewskiego. Książka składa się z dwóch tomów zawiera pełen tekst dziennika w języku rosyjskim oraz tłumaczenie na język polski. Dodatkowym walorem poznawczym jest ponad 150 zdjęć wykonanych przez Grąbczewskiego podczas wyprawy, kopie oryginalnych dokumentów oraz 4 mapy wydane w oryginalnej skali, dołączone do książki.

Sponsor

Keywords

Bronisław Grąbczewski, Pamir, Tybet, Wielka Gra, dziennik podróżny

Citation

Popiel-Machnicki W., Pleskaczyński A., Pleskaczyńska K., Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 660 + 5 map na końcu książki

ISBN

978-83-232-3191-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego