Fragmenty Kota ze Lwem Mikołaja Reja i innych druków z XVI w. odnalezione

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Mikołaj Rej, Kot ze Lwem, fragmenty, makulatura introligatorska, edycja, stare druki, fragmentology, early printed books

Citation

Jakub Łukaszewski, Wiesław Wydra, Fragmenty „Kota ze Lwem” Mikołaja Reja i innych druków z XVI w. odnalezione, Poznań 2016

ISBN

978-83-65666-00-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego