II wojna światowa i jej skutki dla Polski i Polaków

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki

Title alternative

World War II and its consequences for Poland and Poles

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Polska, Poland, II wojna światowa, The Second World War

Citation

Stelmach A., II wojna światowa i jej skutki dla Polski i Polaków. W: A. Stelmach (red.), Pamięć Wojny, Poznań 2020, s. 7-36.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego