Czy to koniec zawodów prawniczych w Europie? – przypadek Polski

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

The end of legal proffesions in Europe? - the case of Poland

Abstract

Przedmiotem niniejszego artykułu jest dostęp do zawodów prawniczych w Europie na przykładzie polskich rozwiązań. Zawody prawnicze działają w ramach korporacji nazywanych samorządami zawodowymi. Zgodnie z założeniami teoretycznymi samorząd zawodowy jest gwarantem wysokich standardów etycznych i zawodowych, a także równowagi między wolnością wykonywania zawodu i jakością świadczonych usług. Jego istnienie i funkcjonowanie jest więc integralnym elementem demokratycznego państwa prawa.

Description

Sponsor

Keywords

zawody prawnicze, dostęp do zawodów prawniczych, samorząd zawodowy

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 167-180

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego