Życie naukowe -Vie scientifique

Loading...
Thumbnail Image

Date

1991

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Abstract

Przegląd polskich prac dotyczących Słowiańszczyzny starożytnej i wczesnośredniowiecznej na podstawie publikacji z 1984 roku (z uzupełnieniem za rok 1983)

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Slavia Antiqua, tom 33 (1991-1992), s. 250-293

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego