Zaklinanie Europy Środkowej: przestrzeń geopolityczna a współczesna literatura ukraińska

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Bewitching Central Europe: Geopolitical Space and Contemporary Ukrainian Literature

Abstract

Niniejszy artykuł analizuje motyw przestrzeni i topografii we współczesnej ukraińskiej prozie. Autor spogląda na nie z perspektywy postkolonialnego dyskursu, który ukazuje, że zarówno okres sowiecki jak i postsowiecki przyniósł podniesienie wartości typowych ówcześnie wzorów przestrzennej retoryki w ukraińskiej literaturze. Ekspert literacki bada m.in. prozę Andrija Kurkova, Walerija Szewczuka, Jewhena Paszkowskiego, Serhija Żadana i Jewhenii Kononenko, z naciskiem na prozę i eseje Andruchowycza.
The following paper analyses selected motifs of space and topography in contemporary Ukrainian prose. The author views them from the perspective of post-colonial discourse which shows that both the Soviet and the post-Soviet age gave rise to some the-then typical patterns of spatial rhetoric valid in Ukrainian literature. The literature expert researches into the prose of inter alia Andrij Kurkov, Valerij Shevchuk, Yevhen Pashkovs'kyj, Serhij Zhadan and Yevheniia Kononenko with a focus on the writings and essays of Yurij Andrukhovych

Description

Sponsor

Keywords

Postmodernizm, Postmodernism, Studia postkolonialne, Postcolonial study, Europa Środkowa, Central Europe, Ukraińska tożsamość narodowa, Ukrainian national identity, Ukraińska proza, Ukrainian prose

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 127-142.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego