Stojące i płynące wody Poznania

Title alternative

Abstract

Zamiarem autorów tego opracowania było zebranie i przybliżenie czytelnikowi podstawowych wiadomości o jak największej liczbie zbiorników i cieków wodnych, znajdujących się w granicach administracyjnych Poznania. Do przedstawionych danych należy przede wszystkim położenie zbiorników, przebieg cieków wodnych, ich cechy morfometryczne, ale również tam, gdzie to było możliwe – informacje o walorach przyrodniczych, turystyczno-krajobrazowych i o jakości wody. Mają one zachęcić mieszkańców Poznania do odwiedzania opisanych miejsc w ramach wycieczek, spacerów czy choćby po to, by odpocząć od zgiełku ulic miasta i trudów pracy zawodowej. Mają również rozbudzić zainteresowanie otaczającą przyrodą młodzież szkolną, będąc uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w ramach zajęć szkolnych.

Description

Książka zawiera 139 stron, 153 barwne fotografie oraz 135 pozycji literatury

Sponsor

Wydanie książki dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

Keywords

jeziora, rzeki, zbiorniki wodne, miasto Poznań

Citation

ISBN

978-83-7986-265-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego