CHARAKTER PRAWNY DOMNIEMANIA DORĘCZENIA W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

LEGAL CHARACTER OF A PRESUMPTION OF PROPER DELIVERY OF CORRESPONDENCE UNDER THE CODE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Abstract

Artykuł omawia charakter prawny domniemania z art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten mówi o możliwości doręczenia pisma dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu (doręczenie zastępcze). Artykuł przedstawia poglądy występujące w orzecznictwie sądowym i doktrynie na temat tego domniemania. W szczególności zwraca uwagę na wątpliwości, jakie są związane z koncepcją domniemania wzruszalnego.
*The paper covers the legal character of a presumption referred to in Article 43 of the Code of Administrative Procedure. This regulation governs the possibility of proper delivery of correspondence served on an adult householder, a neighbour or a caretaker of a house (substitute serving). Various views expressed by the judges and in the doctrine on the subject of this presumption have been presented, with particular focus on the doubts arising in connection with the concept of a challengeable presumption.

Description

Sponsor

Keywords

domniemanie doręczenia, presumption of proper delivery, postępowanie administracyjne, administrative procedure

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 71-79

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego