Problem kumulacji podziałów klasowych we współczesnym kapitalizmie. Próba interpretacji teoretycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych

Title alternative

Abstract

Autor artykułu rozwija Leszka Nowaka teorię nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Na gruncie teorii opracowana do tej pory typologia społeczeństw obejmowała typy, w których występowała tylko jedna klasa łącząca dysponowanie różnymi rodzajami materialnych środków społecznych (przymusu, produkcji, indoktrynacji). Autor przedstawia typologię rozszerzoną o społeczeństwa, w których dwie lub trzy klasy jednocześnie łączą dysponowanie różnymi środkami materialnymi. Tak rozwinięta typologia nie-Marksowskiego materializmu historycznego pozwala autorowi adekwatniej opisać współczesne tendencje przenikania się obszarów polityki i mediów oraz gospodarki i mediów.

Description

Sponsor

Keywords

rozwój społeczny, nie-Marksowski materializm historyczny, typologia społeczeństw, Leszek Nowak, Benjamin Barber, social development, non-Marxian historical materialism, typology of societies

Citation

K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 131-152.

ISBN

978-83-62243-45-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego