Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Transport publiczny staje się coraz bardziej istotnym elementem strategii transportowych, realizowanych przez organy rządowe i samorządowe. Jednakże, aspekty prawne jego realizacji wciąż nie doczekały się wystarczającej liczby kompleksowych opracowań naukowych o charakterze monograficznym. Niniejsza publikacja wypełnia tę lukę. Autorzy omawiają w szczególności kwestie związane ze współdziałaniem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotem opracowania są aspekty prawne funkcjonowania związków i porozumień komunalnych (w tym zagadnienia prawnoporównawcze). Podjęto również kwestie szczegółowe, jak problematyka przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz udostępnianie informacji publicznej w związku z realizacją zadań publicznych w tym zakresie. Publikacja będzie użyteczna zarówno dla naukowców badających prawo transportowe, jak i praktyków, którzy w swojej działalności wykorzystują przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Description

Sponsor

Keywords

publiczny transport zbiorowy, samorząd terytorialny, prawo transportowe, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

Citation

Ziemski K., Misiejko A., red. nauk., Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 164

ISBN

978-83-232-3130-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego