Organizacja, funkcje i dysfunkcje turystyki szkolnej dzieci i młodzieży ze szkół województwa wielkopolskiego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego