„Zindywidualizowane standardy” wzrastania w okresie prenatalnym a błąd w określaniu wieku koncepcyjnego płodów

Loading...
Thumbnail Image

Date

1995

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Title alternative

PRENATAL „INDYWIDUALIZED GROWTH CURVE STANDARDS” AND ERRORS IN FETAL CONCEPTUAL AGE ASSESSMENT

Abstract

PRENATAL „INDYWIDUALIZED GROWTH CURVE STANDARDS” AND ERRORS IN FETAL CONCEPTUAL AGE ASSESSMENT. The paper presents some important, but as yet insufficiently solved, methodological problems of anatomical and ultrasound fetal growth research.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Antropologiczny, vol. 58, 1995, pp. 43-46.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego