Czy repozytoria będą wspierać naukę w Polsce?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Will repositories support Polish science?

Abstract

Jednym z czynników, które przyspieszają i ułatwiają rozwój komunikacji w nauce jest budowanie, zgodnie z idea Open Access, repozytoriów. Artykuł przedstawia zasady oraz korzyści płynące z funkcjonowania repozytorium w procesie komunikacji naukowej. Zwraca uwag´ na aspekty prawa dotyczące udostępniania w repozytorium materia- łów objętych prawem autorskim. Dokonuje przeglądu rożnego rodzaju repozytoriów na świecie.
One of the factors that speed up and facilitate the development of a wide range of communication – related issues in science and the humanities is the idea, in line with the Open Access philosophy, of building up repositories. The article presents rules and advantages resulting from repository-based scholarly communication and draws attention to legal issues concerning circulation of materials held at repositories that are protected by copyright. It gives an overview of different types of repositories.

Description

Sponsor

Keywords

Repozytorium, Open Access

Citation

Logistyka 4/2007, s. 93-97

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego