"Wieczór" Edwarda Żebrowskiego - autorska kopia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-04

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Edward Żebrowski’s “Evening” – the Creative Copy

Abstract

The aim of this article is interpretation of the short film directed in 1964 by Edward Żebrowski, student of Film School in Łódź. Author is considering the many aspects of the relationships between study film and two years earlier debut of Roman Polanski, the famous Knife in the Water. He shows that by using the concept of feature of more experienced colleague, Żebrowski at the same time creates the foundations for his own film language and manifests its own perception of the world, as well as interpersonal problems, developed in further work.
Celem niniejszego artykułu jest interpretacja krótkometrażowego filmu wyreżyserowanego w 1964 roku przez Edwarda Żebrowskiego, uczenia Łódzkiej Szkoły Filmowej. Autor rozważa różne aspekty relacji pomiędzy studenckim filmem reżysera, a dwa lata wcześniejszym debiutem Romana Polańskiego, słynnym „Nożem w wodzie”. Badacz pokazuje, że wykorzystując koncepcję bardziej doświadczonego kolegi, Żebrowski jednocześnie tworzy podstawy dla własnego języka filmowego manifestując tym samym własne postrzeganie świata, a także problemów interpersonalnych, przejawiających się w późniejszej twórczości.

Description

Andrzej Szpulak, Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM, „Wieczór” Edwarda Żebrowskiego – autorska kopia, Edward Żebrowski’s “Evening” – the Creative Copy, „Images” 2012, vol. X: Microcosmos, red. A. Szpulak i W. Otto, nr 19, s. 81-87, ISSN 1731-450x, język: polski

Sponsor

Keywords

short film, student film, Polish cinema, film director, film krótkometrażowy, film studencki, kino polskie, reżyser

Citation

Images, nr 19-20, 2012, s. 81-87

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego