Rozkłady różnic absolutnych i indeksów statystycznych w analizie zjawisk i procesów ekonomicznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1982

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Distributions of Absolute Differences and of Statistical Indexes in Economic Analysis

Abstract

The paper concerns absolute and relative distributions estimated by means of statistical indexes method in the analysis of economic phenomena and procrsses. The relative indexes distributions as well as the absolute difference distributions with multiplicative an additive relations between statistical coefficients ara described. The presented ideas are the original solutions ready to be implemented in a numerical description of absolute and relative distributions of complex economic processes. The main advantage of the proposed methods lies in the fact that they rigorously take into consideration the objective reality.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 44, 1982, z. 2, s. 111-122

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego