Nowożytna reduta z okolic Świecka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

Title alternative

Modern Times redoubt from Świecko region

Abstract

W 2013 roku odnaleziono w okolicach przejścia granicznego w Świecku relikt fortyfikacji polowych – czworoboczną redutę. Powstanie tego obiektu związane jest z jednym z konfliktów zbrojnych okresu nowożytnego – wojną trzydziestoletnią, II i III wojną północną, wojną siedmioletnią bądź też z okresem wojen napoleońskich.
In 2013 in the area of border crossing in Świecko a relict of field fortifications – quadrilateral redoubt was discovered. Its erection is probably connected with one of the modern period conflicts – Thirty Years’ War, II nd and IIIrd North War, Seven Years’ War or the period of Napoleonic Wars.

Description

Sponsor

Keywords

reduta, fortyfikacje polowe, wojny napoleońskie, wojna siedmioletnia, wojna trzydziestoletnia, redoubt, field fortifications, Napoleonic Wars, Seven Years’ War, Thirty Years’ War

Citation

Archeologia Środkowego Nadodrza, XII, 2015, 325-330

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego