Rejestry nieruchomości w dawnej Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nauka i Innowacje sp. z o.o.

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

rejestry nieruchomości, księgi gruntowe, dawna Polska

Citation

Czasopismo Prawno-Historyczne, 2013, z. 1, s. 105-120

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego