Rewolucja w obronie wolności. Filozofia polityczna Hannah Arendt

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998-03

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach

Title alternative

Abstract

Artykuł zawiera interpratację teorii rewolucji Hannah Arendt umieszczając ją w całościowym kontekście rozwijanej przez nią filozofii politycznej.

Description

Sponsor

Keywords

Hannah Arendt, Rewolucja, Filozofia polityczna

Citation

Opcje. Kwartalnik kulturalny, 1998, nr 20, s. 92-96

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego