Antropologia medyczna a etnofarmakologia

Loading...
Thumbnail Image

Date

1994

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Title alternative

Abstract

Artykuł prezentuje związki między antropologią medyczną - subdyscypliną antropologii kulturowej/społecznej a etnofarmakologią, zajmującą się badaniem tradycyjnych leków różnych społeczności pod kątem ich skuteczności farmakologicznej. Pokazuje, w jaki sposób badania antropologii medycznej mogą być przydatne etnofarmakologom, omawia także kierunki badań tzw. antropologii farmaceutycznej.

Description

Sponsor

Keywords

antropologia medyczna, etnofarmakologia

Citation

Lud t. 77, 1994, s. 13-21

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego