Wpływ społeczeństw Kotliny Karpackiej na proces integracji kulturowej w okresach BB - BD na Kujawach

Loading...
Thumbnail Image

Date

1988

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

archeologia, Kujawy, neolit, epoka brązu, Kotlina Karpacka

Citation

[w:] A. Cofta-Broniewska (red.) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław, s. 197-217.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego