Wpływ mediów na kształtowanie postaw politycznych młodzieży (wyniki badań)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Influence of the Media on the Political Attitudes of the Youth (survey results)

Abstract

Jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed mediami jest kształtowanie oczekiwanych postaw społecznych i politycznych. Postawy bowiem, wywierają wpływ na nasze postępowanie, reakcje emocjonalne oraz na sposób, w jaki postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość. Inspiracją do podjęcia badań stało się pytanie, czy i w jakim zakresie media wywierają wpływ na kształtowanie postaw politycznych młodzieży? Badanie zaplanowano w Liceum Ogólnokształcącym, w klasach programowo najwyższych. Nie uwzględniono w badaniu Liceum Profilowanego, w którym do klasy III uczęszcza 25 uczniów. Badanie przeprowadzono w październiku 2008 roku. Do badań prowadzonych wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy zastosowano metodę sondażową, a jako narzędzia użyto kwestionariusza – ankiety, zaopatrzonego w kafeterie. Osoby uczestniczące w badaniu wykazały się wiedzą na tematy polityczne. Rodzi się zatem pytanie, skąd czerpią tą wiedzę? Można pokusić się o odpowiedź, że w sposób bezpośredni lub pośredni, ale w większości przypadków z mediów.
The shaping of social and political attitudes is one of the key tasks to be fulfilled by the media. Such attitudes influence our behavior, emotional reactions and the perception of our surrounding reality. The survey was inspired by the question of whether the media influence the political attitudes of the youth and, if so, to what extent? The survey was designed to cover high school students in the final year. The survey did not concern a specialized high school with 25 students in the final year. It was conducted in October 2008. The method applied to the Opalenica High School students' study involved surveying by means of a questionnaire with a set of replies provided. The respondents proved to have a knowledge of political issues. The question arises, where does this knowledge come from? One can venture to answer that, whether directly or indirectly, this knowledge is mainly derived from the media.

Description

Sponsor

Keywords

Media, Postawy społeczne i polityczne, Liceum Ogólnokształcące w Opalenicy

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1-2, s. 273-292

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego