Depolityzacja jako element stylu życia młodzieży

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Abstract

W naukowej refleksji nad postawami młodych ludzi w sferze politycznej czy publicznej rzadko zwraca się uwagę na konsekwencje zmiany młodzieżowego stylu życia. Tymczasem nowy model postępowania w życiu codziennym w gruncie rzeczy pomija politykę i wszystko co polityczne, jako obiekty mało atrakcyjne. W hierarchiach wartości młodzi ludzie przyznają polityce marginalne miejsce. Nie stanowi ona również wypełnienia czasu wolnego, który młode pokolenie woli poświęcić rozrywce. Rzadko bywa ona przedmiotem konwersacji z najbliższym otoczeniem – rodziną czy przyjaciółmi. Na podstawie zaprezentowanych danych autor stara się uargumentować tezę, że znaczna część młodego pokolenia mieszkańców Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem młodych Polaków) preferuje „zdepolityzowany” styl życia.
In many scientific discussions about youth attitudes in political or public sphere we don’t notice results of change of youth’s way of life. However, we have to spot that the new model of everyday life eliminates politics and different political problems, because they don’t present themselves as attractive issues. Politics is placed very low in value hierarchy of young people. They are passive on a political arena during their free time. Politics is not so frequent a topic of conversations with family or friends. In the article the author presents data to prove his point that appreciable part of young Europeans (especially young Poles) prefers „depoliticized” way of life.

Description

Sponsor

Keywords

młodzież, styl życia, depolityzacja, kultura polityczna, partycypacja, youth, way of life, depoliticization, political culture, participation

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 57-72.

Seria

ISBN

ISSN

1426-8876

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego