Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiedzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Publikacja przygotowana i sfinansowana w ramach projektu nr 1.R.06 pt.: Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń; zrealizowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi; kierownik projektu: dr Jacek Pyżalski; finansowanego z Programu Wieloletniego Narodowego Centrum, Badań i Rozwoju pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Keywords

nauczyciele, teachers, wypalenie zawodowe, burnout, stres zawodowy, occupational stress

Citation

ISBN

978-83-7587-482-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego