Suwerenność, wspózależności i legitymizacja systemu integracyjnego Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Sovereignty, Mutual Interdependence and Legitimization of the EU System of Integration

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 1/2007, s.35-46.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego