Glottodidactica

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

„Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics”, czasopismo wydawane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1966 roku. Publikowane w nim artykuły podejmują problematykę z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, a więc dotyczące akwizycji i nauki języków obcych, językoznawczych badań stosowanych (np. translatorskich), badań psycho-, socjo- i pragmalingwistycznych, a także interkulturowości.
„Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics” is an academic journal published by the Adam Mickiewicz University in Poznań. It was established in 1966. Contributions on intercultural studies and applied linguistics, including foreign languages acquisition and learning as well as applied research in linguistics such as translation studies, psycho- socio- and pragmalinguistic research are being published.

Description

Sponsor

Keywords

lingwistyka stosowana, psycholingwistyka, socjolingwistyka, pragmalingwistyka

Citation

Skowronek B., red. nauk., Glottodidactica, tom XLIII. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 218.

ISBN

978-83-232-3026-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego