Rzeczpospolita Samorządna. O ideowych inspiracjach programu "Solidarności"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest rekonstrukcja ideowych inspiracji programu NSZZ „Solidarność” zawartego w dwóch podstawowych oficjalnych dokumentach związku: "Kierunkach działania Związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji", opracowanych przez Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych, i w przyjętym podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w 1981 r. programie NSZZ „Solidarność”. W swoim artykule stawiam dwa pytania badawcze. Po pierwsze, jak dalece solidarnościowa wizja porządku społecznego była wynikiem inspiracji tradycyjnymi ruchami ideowymi (katolicką nauką społeczną, programem przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej, sarmackim republikanizmem, myślą Edwarda Abramowskiego itp.), a jak dalece oryginalną próbą budowy sprawiedliwego ładu społecznego w ówczesnych geopolitycznych realiach. Po drugie, dlaczego wizja samorządnego społeczeństwa została poniechana w Polsce po roku 1989, a dominującym kierunkiem ideowym stał się liberalizm wieszczący wraz z nastaniem demokracji parlamentarnej i wolnorynkowej gospodarki „koniec historii”.

Description

Sponsor

Keywords

Rzeczpospolita Samorządna, Solidarność, historia PRL, myśl polityczna, filozofia polityczna, historia opozycji w PRL, solidaryzm, republikanizm

Citation

A. Kubaj, M. Siedziako (red.), Regionalny wymiar "Solidarności" 1980-1981. Szczecin na tle kraju. Szczecin: IPN 2014, ss. 120-138

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego