REPARACJE WOJENNE A REZYGNACJA Z NICH: NIEMIECKO-POLSKIE STOSUNKI Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNO-PRAWNEJ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67, 2005, z. 2, s. 19-31.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego