Факторы успешного формирования учебных умений младших школьников

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Artykuł koncentruje się na relacjach i wzajemnym oddziaływaniu, jakie powinny mieć miejsce, w innowacyjnej szkole pomiędzy pedagogami, uczniami i rodzicami. Nauczanie, jak i wychowanie powinno być rozpatrywane jako nierozłączna jedność. Jednym ze sposobów organizacji wzajemnego oddziaływania wszystkich uczestników procesu nauczania i wychowania jest zbudowanie „szkolnego laboratorium”, celem którego jest koordynacja działalności podmiotów procesu dla tworzenia kompetencji samozarządzania uczących się. Proces jak i etapy tworzenia przedstawione zostały przez aktorkę artykuły w formie schematów.
The article focuses on relations and interactions between teachers, students and parents which should be developed in an innovative school. Teaching as well as education ought to be seen as an unbreakable whole. One of the way to organize interactions between every participant of the educational process is to create the “school laboratory” in order to coordinate every activity so that students could develop autodidactic skills. Both the process and the steps of development are presented in the form of diagrams.

Description

Sponsor

Keywords

nauczanie, wychowanie, oddziaływanie uczestników procesu nauczania, proces uczenia się

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 3/2012, s. 100-105

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego