Determinanty rozwoju gospodarczego gmin w Poznańskiem

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Determinants of economic growth of communes in the Poznań province

Abstract

The author distinguished three major factors responsible for civilizational transformations in the communes of Poznań Province: the level of actual living conditions, the degree of productive activity of households, and the level of technical equipment of households. The analysis has led the author to the following generalizations: (1) civilizational transformations were the least intensive in the agricultural regions; (2) the highest level of civilizational transformations was found in communes located near Poznań and in t h e communes which previously housed local administration °f medium level (abolished in 1975); and (3) the level of technical equipment of households in the Poznań Province was usually higher t h an the level to which the productive activity in agriculture would indicate.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 1992 z. 2, s. 87-101

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego