Polysemy in Contracts Establishong an Employment Relationship under the Law of England and Wales – A Case Study

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM

Title alternative

Polisemia w angielskich i walijskich umowach o pracę – studium przypadku

Abstract

In the first part of the article, by way of an introduction the unique features of the style of English legal language as well as the term polysemy from the cognitive linguistics point of view are presented. The second part demonstrates the analysis of the semantic frame of contracts establishing an employment relationship, its obligatory and optional sections (inter alia: termination of employment, probationary period and confidentiality). Next, the key polysemic words and expressions appearing in the contracts in question together with examples of their legal and colloquial meaning (to terminate, a termination, to second, a remedy, to settle, to govern etc.) are discussed. Subsequently, the paper concentrates on both polysemic words and expressions supporting key expressions as well as other polysemic expressions (amalgamation, a schedule, to incorporate) to present their meanings in various contexts. The research was carried out on ten model employment and internship contracts as well as secondment agreements under the law of England and Wales by virtue of which an employment relationship is formed.
W pierwszej, wprowadzającej części artykułu przedstawiono charakterystyczne cechy angielskiego języka prawa oraz pojęcie polisemii z punktu widzenia językoznawstwa kognitywnego. Druga część artykułu dotyczy analizy ramy semantycznej umów, na mocy których powstaje stosunek pracy, jej elementów obligatoryjnych i fakultatywnych. Następnie przedstawione są wyrażenia polisemiczne występujące w tego typu umowach wraz z przykładami ilustrującymi ich wieloznaczność. Wyrażenia polisemiczne zostają podzielone ze względu na funkcję, którą pełnią w umowie (wyrażenia będące częścią normy prawnej, wyrażenia występujące w przepisie prawnym oraz pozostałe, pojawiające się m.in. w definicjach czy nagłówkach). Wyniki badania wskazują na to, że większość wyrażeń polisemicznych stanowi element normy prawnej oraz, że niektóre z badanych wyrażeń stanowią nie tylko termin prawny, ale równocześnie są też fachowymi terminami medycznymi i lingwistycznymi. Badanie zostało przeprowadzone na 10 wzorcach umów o pracę, umów o praktykę oraz umów o przeniesienie, stanowiących typowe umowy rodzące stosunek pracy.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Comparative Legilinguistics, vol. 2, 2010, pp. 57-66.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego