Implementacja modułu - Gra NIM

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Title alternative

Implementation of module - NIM game

Abstract

Opis sposobu wykonania gry logicznej NIM w środowisku programowania obiektowo-zdarzeniowego Lazarus & FreePascal.

Description

Sponsor

Europejski Fundusz Społeczny

Keywords

Programowanie, Programming, Implementacja, Implementation, Lazarus, FreePascal, Strategia wygranej, Win Strategy, Gra NIM, NIM Game, SWOI

Citation

[w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 366-371

ISBN

978-83-934691-6-1
978-83-934691-8-5 (tom II)
978-83-934691-9-2 (PDF)

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego