SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 75, 2013, z. 1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

REPORTS AND INFORMATION 75 (1), 2013

Abstract

Uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej Profesorowi Marianowi Kępińskiemu (Marcin S o k o ł o w s k i), s. 305-307; „Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego w administracji”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Wojciech P i ą t e k), s. 307-310

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 305-310

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego