Deutsch-russische Beziehungen und die Europäische Union. Kommentar

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

German-Russian relations and the European Union. A commentary

Abstract

Autor omawia rolę stosunków niemiecko-rosyjskich w szerokim kontekście współpracy Rosji z Federacją Rosyjską. Jest ona zdania, że Niemcy są najważniejszym partnerem Rosji w unii Europejskiej, lecz stosunki te w ostatnich lata uległy pogorszeniu. W jego opinii odpychanie Rosji od UE zaowocować może wzmocnieniem się tendencji autorytarnych i antydemokratycznych na Kremlu. Unii Europejskiej Rosja jest potrzebna jak czynnik gwarantujący stabilność na obszarze Azji Środkowej, powstrzymujący radykalizm islamski i ograniczający aspiracje mocarstwowe Chin.
The author examines the role of the German-Russian relations in a comprehensive context of cooperation between Germany and the Russian Federation. The author is of the opinion that Germany is the most important EU partner of Russia, but mutual relations have deteriorated over recent years. He claims that pushing Russia away from the EU may bring about stronger authoritarian and antidemocratic tendencies in the Kremlin. The European Union needs Russia to be a stabilizing factor in Central Asia, one capable of curbing Islamic radicalism and the imperial ambitions of China.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, relacje polsko-niemieckie

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 7/2013, s. 163-166.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego