Konspekty-scenariusze realizacji kół zainteresowań IT

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Title alternative

Outlines-scenarios for info-technological circles of interest

Abstract

- Konspekty-scenariusze są zbiorami rekomendacji, a ich dopełnieniem są Implementacje, jako zadania dla uczniów i przykłady rozwiązań. Trener prowadzący koła zainteresowań IT otrzymuje do wyboru zróżnicowane treściowo Moduły zajęć o różnych poziomach trudności. Moduły dla szkół ponadgimnazjalnych wdrażają adolescentów do programowania obiektowo-zdarzeniowego poprzez tworzenie animacji i gier logicznych.
- Outlines-scenarios are sets of recommendations. They are complemented by implementations, i.e. tasks for students and examples of solutions. The trainer who leads IT circles of interest receives Modules of classes at different levels of difficulty, which content is diverse. Modules for upper-secondary schools introduce adolescents to object-action programming by creating animations and logic games.

Description

Sponsor

Europejski Fundusz Społeczny

Keywords

konspekt zajęć, class outline, scenariusz zajęć, class scenario, zadania, tasks, gry logiczne, logic games, programowanie, programming, implementacja, implementation, SWOI

Citation

[w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 138-153

ISBN

978-83-934691-6-1
978-83-934691-8-5 (tom II)
978-83-934691-9-2 (PDF)

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego