Przerastanie państwowości socjalistycznej w komunistyczny samorząd społeczny

Loading...
Thumbnail Image

Date

1961

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The Overgrowing of the Socialist Statehood into Communist Social Self-government

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

WPiA

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 23, 1961, z. 4, s. 1-14

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego