Patriotyzm konsumencki: próba spojrzenia socjologicznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Consumer patriotism: a sociological perspective

Abstract

Artykuł opisuje zjawisko patriotyzmu konsumenckiego i stanowi próbę połączenia go z konstruktami „starego”, tradycyjnego oraz „nowego” patriotyzmu. Pokazuje, że patriotyzm konsumencki może być analizowany z obydwu tych perspektyw. Opisuje również, jak lokalni przedsiębiorcy wykorzystują patriotyczne nastawienie konsumentów w swoich kampaniach marketingowych.
***The paper discusses the topic of consumer patriotism and is an attempt to connect it with the construct of the old traditional, and the new type of patriotism. It shows that consumer patriotism can be analysed from both perspectives. It also describes how local entrepreneurs are using consumers’ patriotic attitudes in their marketing campaigns.

Description

Sponsor

Keywords

patriotyzm konsumencki, etnocentryzm gospodarczy, consumer ethnocentrism, consumer patriotism

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 215-225

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego