Krótko- i długofalowe korzyści wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Brzezińska, Anna Izabela
Czub, Magdalena
Czub, Tomasz

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Short- and longterm benefits from early care and education of children

Abstract

The Western societies idea of need to invest in early care and education of the youngest citizens become more and more prevalent and is supported by scientific research. The condition of the young people in our country, indicates the need to promote the idea also in Poland. The paper contains an analysis of the research on the effectiveness of early educational interventions. Research confirms the positive impact of early educational effects on the functioning in the school and the duration of the education, as well as on social functioning measured by the level of employment, income and assets. The benefits of early childhood education are also visible in the lower criminality. Conducted research also indicates that from the point of view of state economics, early care and education is beneficial.
Coraz szerzej rozpowszechniony w społeczeństwach zachodnich pogląd mówiący o konieczności inwestowania w edukację i opiekę nad najmłodszymi obywatelami znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych i staje się, zważywszy na kondycję młodych ludzi w naszym kraju, konieczny do upowszechnienia także w Polsce. Artykuł zawiera analizę badań dotyczących efektywności wczesnych oddziaływań edukacyjnych. Badania potwierdzają pozytywny wpływ wczesnych oddziaływań edukacyjnych zarówno na funkcjonowanie w szkole i czas trwania nauki, jak i na funkcjonowanie społeczne mierzone poziomem zatrudnienia, dochodów i stanu posiadania. Korzyści z wczesnej edukacji widoczne są także w zakresie niższej przestępczości. Prowadzone badania wskazują również, iż z punktu widzenia ekonomii państw, wczesna opieka i edukacja przynosi wymierne korzyści.

Description

Sponsor

Keywords

wczesna opieka i edukacja, early childhood education and care, efektywność, effectiveness, korzyści długofalowe, long-term benefits, funkcjonowanie szkolne, school functioning, funkcjonowanie społeczne, social functioning, zyski ekonomiczne, economic benefits

Citation

Brzezińska, A. I., Czub, M., Czub, T. (2012). Krótko- i długofalowe korzyści wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji. Polityka Społeczna, numer tematyczny pt.: Polityka edukacyjna: wyzwania i szanse, 1, 24-27.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego