Reading Legal Documents: from the Macrofunction to the Smaller Functions

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Through this article we try to remind the teacher of translation of the difficulties the student lay in legal matters encounters at the reading stage of the document and how to overcome them. The difficulty lies with the fact that he cannot grasp the overall function of the text because he cannot even penetrate legal discourse in its smaller portions. We propose some exercises that should help the student to overcome such difficulty.
Autorka uczula nauczyciela przekładu na trudności, jakie napotyka nieznający prawa student na etapie czytania dokumentu prawnego, i wskazuje, jak należy je pokonywać. Trudność polega na tym, że student nie jest w stanie zrozumieć całościowej funkcji tekstu, ponieważ nie może zrozumieć dyskursu prawnego nawet w mniejszych fragmentach tekstu. Autorka proponuje ćwiczenie, które powinno pomóc studentom pokonać takie trudności.

Description

Sponsor

Keywords

Translation, Legal documents, Teaching translation, Learning translation, Functions of texts, How to read legal documents

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.41-45

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego