W poszukiwaniu tożsamości Deep Throat. Ochrona informatorów dziennikarskich śledztw na przykładzie afery Watergate

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Title alternative

Abstract

Przedmiotem rozważań autora jest zagadnienie ochrony źródeł informacji dziennikarzy śledczych. Ilustracją problemu jest przykład afery Watergate i długoletnie starania ochrony najcenniejszego informatora reporterów dziennika ,,Washington Post", nazywanego ,,głębokim gardłem". Omówione zostały również liczne próby identyfikowania tożsamości tego źródła znane w literaturze przedmiotu.

Description

Sponsor

Keywords

dziennikarstwo śledcze, deep throat, informatorzy, ochrona informatorów, Watergate

Citation

Media-Kultura-Społeczeństwo, 2007, nr 2

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego