Split payment – charakterystyka oraz wpływ na uszczelnianie luki podatkowej w podatku od towarów i usług

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Split payment – characteristics and impact on sealing the tax gap in goods and services tax

Abstract

Podatek od towarów i usług jest jednym ze sztandarowych podatków. Ustawodawca podejmując się zapobieganiu występowania oszustw podatkowych oraz wyłudzeń wprowadza liczne rozwiązania. Jednym z wdrożonych rozwiązań jest mechanizm podzielonej płatności. W niniejszym artykule zostało przedstawione pojęcie luki podatkowej oraz uwarunkowania, od których zależy jej występowanie. Następnie w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz prawa bankowego analizie została poddana charakterystyka mechanizmu podzielonej płatności. Omówiona została także nowa regulacja dotycząca obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w wybranych sektorach oraz jej korzystny wpływ na uszczelnianie luki podatkowej w podatku od towarów i usług i niwelowanie występowania oszustw podatkowych.
The tax on goods and services is one of the flagship taxes. The legislator, by preventing tax frauds and the obtaining of profits under false pretenses, introduces numerous solutions. One of the implemented solutions is a split payment mechanism. This article will present the concept of the tax gap and its percentage occurrence as well as the conditions on which its occurrence depends. Then, based on the provisions of tax law and banking law, the characteristics of the distributed payment mechanism and its character will be analyzed. A new regulation will be discussed regarding the obligatory use of the split payment mechanism in selected sectors, and finally - a beneficial effect of the split payment mechanism on sealing the tax gap in goods and services tax as well as the occurrence of tax fraud.

Description

Sponsor

Keywords

podatek od towarów i usług, tax on goods and services, luka podatkowa, tax gap, mechanizm podzielonej płatności, split payment mechanism

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 261-275

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego