6-latki w szkole. Edukacja i pomoc

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Fundacji Humaniora

Title alternative

Abstract

Description

Książka ma wyraźny profil edukacyjny. Dwie duże części poświęcono sposobom pracy z uczniem w szkole oraz możliwościom wspierania dzieci ze specjalnymi oraz specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W pierwszej części przywołano zagadnienia związane z kluczową w nauczaniu kwestią aktywizacji ucznia. Jest nią zarówno sposób formułowania zadań, jak i organizacja środowiska społecznego czy wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnej techniki. Książkę wyróżnia bardzo dobre przygotowanie dydaktyczne, profesjonalny dobór treści, zbliżony poziom ogólności wywodu, przejrzysta organizacja ze świetnymi sposobami uwypuklania głównych zagadnień: zestawienia, tabele, ilustracje, grafy. Zwraca też uwagę język opracowania – ważne problemy zostały przedstawione w konwencji naukowej psychologii, ale uczyniono to w sposób zrozumiały. Książkę przygotował duży zespół autorów pracujących pod kierunkiem eksperta w zakresie problematyki rozwoju i edukacji. W gronie tym znalazły się zarówno osoby z tytułem naukowym i praktyką w przygotowywaniu naukowych tekstów, jak i mniej doświadczone. Zróżnicowanie poziomu głębokości analiz i języka narracji jest czytelne – obok rozdziałów stricte naukowych znajdujemy te bliższe ujęciom popularnym, ale na bardzo dobrym poziomie. Wymienione zróżnicowanie traktuję jako atut pracy. Wśród szerokiego grona potencjalnych odbiorców znajdą się bowiem bez wątpienia czytelnicy preferujący lżejszą formę relacjonowania. Podkreślam ten element formy z jeszcze jednego, tym razem społecznego względu, doceniając zaufanie jakim obdarzeni zostali autorzy debiutanci. Gromadzenie i porządkowanie wiedzy oraz dzielenie się nią w formie pisemnego przekazu to ważny moment w naukowym rozwoju młodych dorosłych.

Sponsor

Keywords

Citation

Brzezińska A., Appelt K., Jabłoński S., Wojciechowska J., Ziółkowska B. (red. naukowa), 6-latki w szkole. Edukacja i pomoc. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2014, s. 253

ISBN

ISBN: 978-83-7589-033-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego