Rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w systemie ochrony konkurencji i konsumentów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The role of the President of the Office of Competition and Consumer Protection in the Polish competition and consumer protection system

Abstract

Głównym celem przedmiotowego artykułu jest przedstawienie roli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w polskim systemie ochrony konkurencji i konsumentów. Poza wskazaniem głównych kompetencji tego organu, przybliżone zostaną jego konstytucyjne podstawy działania oraz tryb powoływania i odwoływania. Główna teza artykułu sprowadza się do tego, że Prezes UOKiK pełni zasadniczą, podstawową funkcję w sprawowaniu publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów. Jest to jedyny polski organ antymonopolowy, wyspecjalizowany dodatkowo w ogólnorynkowej ochronie słabszych uczestników rynku. Trzy główne obszary aktywności Prezesa UOKiK to: ochrona konkurencji, kontrola koncentracji przedsiębiorców, a także ochrona konkurencji. Dokonane ostatnio zmiany legislacyjne w zakresie kompetencji organu ochrony konkurencji i konsumentów potwierdzają jego istotny wpływ na kształtowanie zachowań rynkowych przedsiębiorców.
The subject matter of the article is the role of the President of the Office of Competition and Consumer Protection in the Polish competition and consumer protection system. The analysis shows competences of this authority, constitutional basis of the functioning of this body and the procedure of appointing and dismissing the President of the Office of Competition and Consumer Protection. The main thesis of the article comes down to a conclusion that the President of the Office of Competition and Consumer Protection has a fundamental function in competition and consumer protection which is undertaken in the public interest. It is the only Polish antitrust authority additionally specialized in the market-wide protection of weaker market participants. There are three main areas of activity of the President of the Office of Competition and Consumer Protection: competition protection, control over the concentration of entrepreneurs and consumer protection. Recently made legislative amendments show that the competition and consumer protection authority plays an important role in forming market behaviors of entrepreneurs.

Description

Sponsor

Keywords

ochrona konkurencji i konsumentów, competition and consumer protection, konkurencja, competition, konsumenci, consumers, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, President of the Office of the Competition and Consumer Protection

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2018, nr 8, s. 285-299

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego