Epoka cyfrowa i jej nowe wskaźniki altmetryczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Artykuł ma na celu zaprezentowanie wiadomości o wskaźnikach altmetrycznych. Wskaźniki te stają się komplementarne w stosunku do istniejących wskaźników oceny dorobku naukowego i są ściśle powiązane z mediami społecznościowymi oraz nowymi sposobami publikowania i recenzowania dorobku. Artykuł przedstawia kategorie wskaźników, narzędzia dostarczające zagregowanych danych o wskaźnikach oraz zalety wskaźników altmetrycznych.

Description

Sponsor

Keywords

wskaźniki altmetryczne, media społecznościowe, naukometria, altmetrics

Citation

Biuletyn EBIB 2013, nr 8 (144)

ISBN

DOI

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego