Jak dochodzi do wybuchu rewolucji?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych

Title alternative

Abstract

Artykuł ten ukazuje mechanizm chroniący społeczeństwo przed popadnięciem w stan totalizacji. Zdaniem autorów nie-Ewangeliczny model człowieka nie jest odpowiedni w wyjaśnianiu nie-Marksowskiego materializmu historycznego, gdyż nie tłumaczy on, w jaki sposób możliwe są tzw. rewolucje drugiego rodzaju. W proponowanej korekcji nie-Ewangelicznego modelu człowieka wykorzystana została psychologiczna teoria atrybucji. Korekcja ta pozwala na eksplikację niektórych uwag Nowaka jak również zrozumienie, dlaczego to klasy pracujące a nie klasy intelektualistów są bardziej skłonne do angażowania się w rewolucje.

Description

Sponsor

Keywords

nie-Marksowski materializm hisstoryczny, nie-Ewangeliczny model człowieka, rewolucja, racjonalizacja, teoria atrybucji, non-Marxian historical materialism, non-Christian model of man, revolution, rationalization, attribution theory

Citation

K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 77-84.

ISBN

978-83-62243-45-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego