Algorytmy analizy niezawodności systemów

Loading...
Thumbnail Image

Date

1975

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Analysis Algorithms of Systems

Abstract

The infallibility of system may be defined as the probability of task fulfilment. One has to distinguish the beginning infallibility and the infallibility function which expresses the influence of time upon the infallibility of system. In practice the function is unknown and therefore it has to be estimated on the basis of sampling. The author shows us how to estimate the function with help of computer model.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 37, 1975, z. 2, s. 147-162

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego